Zebrania i konsultacje

zebrania, konsultacje 15 września 2016
konsultacje 27 października 2016
zebrania i konsultacje; informacje o osobach zagrożonych oceną niedostateczną 15 grudnia 2016
zebrania, konsultacje 9 lutego 2017
konsultacje 16 marca 2017
zebrania i konsultacje; informacje o osobach zagrożonych oceną niedostateczną 11 maja 2017