Szczęśliwy numerek

Regulamin Szczęśliwego Numerka

  1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.
  2. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.
  3. Szczęśliwy numerek, obowiązujący danego dnia, losowany jest dzień wcześniej (po godz. 14:00) i umieszczany na internetowej stronie szkoły.
  4. Szczęśliwy numerek jest losowany przez program komputerowy, który jest uruchamiany przez wicedyrektora szkoły.
  5. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu przez następne dwa tygodnie.
  6. O przypadkach łamania powyższego regulaminu należy informować opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły.