Sejmik u Hugona

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum nr 1 funkcjonuje jako „Sejmik u Hugona”.
Samorządem kieruje przewodnicząca  Bruno Doroszew z kl. 3f
Rzecznikiem Praw Ucznia jest Wojtek Koryś z kl. 3d.

Jeżeli i Ty dysponujesz wolnym czasem i chcesz być młodym samorządowcem, zgłoś się do opiekuna „Sejmiku u Hugona” p. Iwony Krzemińskiej – Boreckiej. Im więcej głów, tym więcej pomysłów. Im więcej pomysłów na ciekawe działania, tym w szkole będzie się więcej działo. Zapraszamy!

W ramach samorządu działa telewizja szkolna – Gimbaza TV.

20-kopiowanie
Redaktorki spikerki Gimbazy: od lewej Dominika Grygorkiewicz i Ania Dudkiewicz.

21-kopiowanie

 

 

 

Redaktorki z opiekunką samorządu p.Iwoną Krzemińską-Borecką.

 

 

 

 

 

I-sprawozdanie-z-zebrania-su