Rada Rodziców

Skład:

Marzanna Jurzysta-Ziętek, tel 694 442 834 – przewodnicząca
Marzena Semeniuk – wiceprzewodnicząca
Katarzyna Prus-Szukaj – skarbnik
Mirosław Omelaniuk – sekretarz
Katarzyna Zalewska-Golonka  – członek Zarządu RR

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
nr rachunku: 76 1240 1994 1111 0010 0161 8629
Przekazując środki proszę podać klasę, do której chodzi uczeń oraz na co wpłata jest przekazywana.

Na rachunku gromadzone są środki z tytułu wpłat na:

  • ·szkolny fundusz Rady Rodziców,
  • ·szafki socjalne dla uczniów.

Wpłaty na fundusz rady rodziców przeznaczone są m.in. na:

  • ·dofinansowywanie wycieczek szkolnych, wyjazdów reprezentacji szkoły, obozów, konkursów,
  • ·zakup nagród i dyplomów,
  • ·zakup pomocy dydaktycznych,
  • ·dofinansowanie imprez szkolnych,
  • ·wsparcie finansowe dla Samorządu Uczniowskiego,
  • ·inne, potrzebne na realizację działań zgodnych ze statutem szkoły.