Psycholog i pedagog

Pedagog/psycholog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia poprzez współdziałanie z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

  • Pomaga w rozwiązywaniu problemów/trudności wychowawczych dotyczących całych klas.
  • Pomaga w integrowaniu społeczności klasowych, zwłaszcza klas pierwszych lub indywidualnej adaptacji ucznia do nowego środowiska szkolnego.
  • Pomaga wychowawcom i nauczycielom w rozpoznawaniu, analizowaniu i przezwyciężaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Pomaga uczniom zdolnym/utalentowanym mającym problemy w sferze emocjonalnej i społecznej.

 

pedagog – p.Małgorzata Kucharska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

    14:30 – 16:30    8:00 – 11:30            –   9.00 – 13.30   10.30 – 12:30 psycholog – p.Iwona Piwowar – Skobejko

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

  8.00 – 13.30          –          –   14:00 – 18:30   9.00- 11.00