Psycholog i pedagog

Pedagog/psycholog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia poprzez współdziałanie z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

  • Pomaga w rozwiązywaniu problemów/trudności wychowawczych dotyczących całych klas.
  • Pomaga w integrowaniu społeczności klasowych, zwłaszcza klas pierwszych lub indywidualnej adaptacji ucznia do nowego środowiska szkolnego.
  • Pomaga wychowawcom i nauczycielom w rozpoznawaniu, analizowaniu i przezwyciężaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  • Pomaga uczniom zdolnym/utalentowanym mającym problemy w sferze emocjonalnej i społecznej.

 

pedagog – p.Żaneta Tokarczyk

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.15 – 12.30 8:15 – 12:00 13.30 – 18.00 8.15 – 15.00 9.15 – 11:30 psycholog – p.Iwona Skobejko – Piwowar

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9.15 – 14.45 9.45 – 14.45 9.15 – 14.15 15.30 – 18.30 9.15 – 14.45