Przetwarzanie danych osobowych w SP5

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. H.D. Steinhausa, ul. Jelenia 7, 54-242 Wrocław, tel: 71 798 67 03, www.sp5.wroclaw.pl, mail: sp5.wroclaw@wp.pl
Zasady przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce: Przetwarzanie danych osobowych