Organizacja roku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017
Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć 11 listopada 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017
Ostateczny termin wystawiania ocen na
I semestr
22 grudnia 2017
Rada klasyfikacyjna 10 stycznia 2018
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018
Rada podsumowująca I semestr 31 stycznia 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia  2018
Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018
Święto Narodowe 1 Maja – dzień wolny od zajęć 1 maja 2018
Święto Narodowe 3 Maja – dzień wolny od zajęć 3 maja 2018
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć 31 maja 2018
Ostateczny termin wystawiania ocen na koniec roku 10 czerwca 2018
Rada klasyfikacyjna 18 czerwca 2018
Koniec roku szkolnego 22 czerwca 2018
Rada plenarna 26 czerwca 2018