Obiady

Informacje dot. obiadów

– wydawanie posiłków w godzinach 12.25 – 13.20

– cena obiadu w 2017r. wynosi 5,00

– deklaracje do odbioru w pokoju wicedyrektora w godz.7.30-9.30

– płatności  dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

  PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5, 54-242 Wrocław, ul. Jelenia 7

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc

– wpłaty po terminie oraz wysokość odpisów należy uzgadniać wcześniej telefonicznie (71 798 67 03 wewn. 113)

– nieobecność dziecka na obiedzie z powodu choroby lub jego udziału np.: w wycieczce klasowej, konkursach, zielonej szkole itp.) należy zgłaszać w bieżącym dniu do godz. 8.30 pod numerem telefonu 71 798 67 03 wew. 113.

– wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

– w czasie świąt, ferii i innych dni wolnych od nauki posiłki nie są wydawane.

– comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty i terminie płatności będzie umieszczana w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

– rezygnacja z korzystania przez dziecko z obiadów w zadeklarowanym terminie wymaga formy pisemnej.

Jadłospis 18.06-22.06.2018

Jadłospis 4.06-15.06.2018

Jadłospis 21.05-01.06.2018

Jadłospis 7.05-18.05.2018

Jadłospis 23.04-04.05.2018

Jadłospis 9.04-20.04.2018

Jadłospis 26.03-06.04.2018

Jadłospis 26.02-09.03.2018

Alergeny – załącznik do jadłospisu