Londyn – informacje

W czwartek, 24.09.2015, o godzinie 17:30 w sali numer 45 odbędzie się spotkanie dotyczące wyjazdu na warsztaty językowe w Londynie. W wyjeździe udział mogą wziąć uczniowie klas drugich i trzecich, którzy w poprzednim roku szkolnym otrzymali przynajmniej ocenę dobrą z zachowania. Na zebraniu udzielone zostaną wszelkie informacje dotyczące planowanego wyjazdu, a osoby zainteresowane będą mogły wpłacić zaliczkę w wysokości 300zł. Planowany termin wyjazdu to 15-20.02.2016. Więcej informacji u p. Marcina Rusnaka.