Galeria Klubu Turystyki 2014/15

Na wycieczce przed egzaminem

Ilość zdjęć: 17

Dolina Baryczy

Ilość zdjęć: 11

W Rudawach

Ilość zdjęć: 26

Wzgórza Trzebnickie

Ilość zdjęć: 24

Bardo Sl. cz. południowa

Ilość zdjęć: 14

Gorce Zachodnie

Ilość zdjęć: 21

Góry Bardzkie

Ilość zdjęć: 25

Książański Park Krajobrazowy

Ilość zdjęć: 29

Grodziska Ryczyńskie

Ilość zdjęć: 25

Góra Świętej Anny

Ilość zdjęć: 39

Dolina Jezierzycy

Ilość zdjęć: 22

Oborniki Śląskie - Osola

Ilość zdjęć: 16

Galeria archiwum…