It’s magic time

15 maja reprezentacja uczniów klasy 1a wzięła udział w przeglądzie form artystycznych w języku angielskim. Wydarzenie pod hasłem ‘’It’s magic time’’ zorganizowało Przedszkole nr 6 wraz z Ośrodkiem Działań Twórczych Światowid w ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury. Dzieci zaprezentowały krótką formę teatralną własnego autorstwa pt. „Hungry Cat”.