Dzień Otwarty w SP 5

W sobotę 24 marca w Dniu Otwartym zaprezentowaliśmy ewentualnym kandydatom na uczniów SP 5 oraz ich rodzicom naszą ofertę edukacyjną.

Spotkanie otworzyła pani dyrektor Zofia Stawicka, która za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawiła specyfikę szkoły, tradycje i osiągnięcia

Po części oficjalnej na gości czekały liczne atrakcje. Można było uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych lub indywidualnie zwiedzać szkołę i wziąć udział w grze szkolnej.. Okazało się, że właśnie ta ostatnia atrakcja cieszyła się największą popularnością. Nic jednak w tym dziwnego, gdyż oprócz świetnej zabawy na uczestników czekały zdrowe słodkie niespodzianki .

Z kolei z warsztatów edukacyjnych byli najbardziej zadowoleni ci, którzy wiedzeni ciekawością chcieli dowiedzieć się, co ich czeka na zajęciach z fizyki, matematyki, chemii czy biologii.

Wśród naszych gości znaleźli się zarówno kandydaci do klasy pierwszej, jak i czwartej oraz siódmej. Wszyscy odwiedzający otrzymali ulotki informacyjne.

Wysoka frekwencja, ogromne zainteresowanie i zadowolenie gości są dla nas pozytywną oceną pracy.

Dzień Otwarty zakończyliśmy w serdecznej atmosferze i z nadzieją, że wśród naszych nowych uczniów znajdą się ci, których zachęciliśmy naszą ofertą.