Destination Imagination

Szanowni Państwo,

W imieniu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 we Wrocławiu, rodziców  oraz uczniów drużyny Seven Days, którzy w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination zdobyli nagrodę specjalną, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową, by Laureaci mieli szansę reprezentować Polskę podczas Światowej Olimpiady Kreatywności w USA, która odbędzie się w dniach 21-27 maja 2018r.
Drużyna Seven Days, składająca się z uczniów naszej szkoły zaprezentowała przed jury Wyzwanie artystyczne – „Musical Przeobrażeń” i „Wyzwanie na już” wymagające twórczego i szybkiego rozwiązania problemu konstrukcyjnego, zdobywając uznanie ekspertów i najwyższą ilość punktów spośród  245 drużyn z całej Polski.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych dzieci i chcielibyśmy umożliwić im rywalizowanie z drużynami   z całego świata. Wylot i pobyt jednego uczestnika na olimpiadzie wynosi około 7 tysięcy złotych. Drużyna wraz z opiekunami to 10 osób, a więc łączny koszt wynosi około 70 000 zł.
Bardzo prosimy Państwa o wsparcie finansowe w tym przedsięwzięciu, bowiem szkoła jako instytucja, nawet przy wsparciu Departamentu Edukacji, nie jest w stanie udźwignąć takiego wyzwania. Pragnęlibyśmy by nasi uczniowie w dalszej perspektywie rozwijali swą kreatywność
Środki finansowe prosimy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5   we Wrocławiu:  Bank Pekao S.A. I Odział Wrocław,
76 1240 1994 1111 0010 0161 8629  z dopiskiem: Olimpiada DI
Licząc na Państwa  wsparcie pozostajemy z wyrazami szacunku.