50. Młodzieżowa Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska

6 marca odbył się finał okręgu wrocławskiego 50. Młodzieżowej Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Drużyna uczniów z klasy 2e w składzie: Zofia Król, Franciszek Błaś, Wiktor Zoga zajęła II miejsce.
Gratulujemy!