Rekrutacja

 

Deklaracja dla kandydata – pobierz

Oferta Szkoły Podstawowej nr 5 – zobacz

 

REKRUTACJA DO KLAS VII DWUJĘZYCZNYCH
na rok szkolny 2018/2019

Sprawdzian predyspozycji językowych – 11 maja godz. 10.00 (czas trwania 90 minut):
– kandydaci w dniu sprawdzianu zgłaszają się najpóźniej o godz. 9.40
– każdy kandydat musi mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przybory do pisania

Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych w SP 5 w terminie do 17 kwietnia 2018r.

Wyniki sprawdzianu będą dostępne od 29 maja w sekretariacie szkoły (nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną).